Διασφάλιση Ποιότητας / QA Ποιοτικός Έλεγχος / QC Παραγωγή
Ποιότητα - Διασφάλιση Ποιότητας / QA

H Ποιότητα στην Kleva διασφαλίζεται μέσα από το QA (Quality Assurance), ένα σύστημα που τεκμηριώνεται από μία σειρά εγγράφων, μέσα στα οποία αντικατοπτρίζεται η πολιτική ποιότητας της εταιρίας μας.
Το Σύστημα Τεκμηρίωσης απαρτίζεται από τα εγχειρίδια διασφάλισης ποιότητας, τις διαδικασίες και τις οδηγίες τις σχετικές με τις εργασίες των τμημάτων καθώς και τα σχετικά έντυπα.

Χρονολογίες-σταθμοί στην πορεία εξέλιξης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

1997: Πιστοποίηση βάσει προτύπου ISO 9002 από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA.
2003: Επαναπιστοποίηση βάσει νέου προτύπου ISO  9001/2000 η οποία περιλαμβάνει την αναβάθμιση του υπάρχοντος καθώς και την συμμετοχή  του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης(R&D).
2008: Αλλαγή του οργανογράμματος σύμφωνα με την οποία η Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας αναβαθμίζεται και αναλαμβάνει την ευθύνη για την εμπεριστατωμένη εκπαίδευση όλου του προσωπικού της εταιρίας, την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας της φαρμακοεπαγρύπνησης καθώς και της επιστημονικής ενημέρωσης.
Το Σύστημα Διασφάλισης  Ποιότητας αναβαθμίζεται κι αυτό με τη σειρά του σε σύστημα «Ολικής Ποιότητας», συμπεριλαμβάνοντας στις δραστηριότητες του την έναρξη δημιουργίας των  κεντρικών διαδικασιών εργασίας όλων των υπόλοιπων τμημάτων της εταιρίας (Regulatory Affairs Business Development, Creative Department and Technical Services Department) με σκοπό την πληρέστερη οργάνωση της.

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζεται στην εταιρία μας είναι δομημένο ώστε να συνδυάζει την εφαρμογή των κανόνων Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMP's) που διέπουν τη φαρμακοβιομηχανία και την εφαρμογή των αρχών του προτύπου ISO 9001/2000.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας λειτουργεί ως ένα σημαντικό εργαλείο ελέγχου, ικανό να προσδώσει αξία στο παραγόμενο αποτέλεσμα της καθημερινής εργασίας.
Κάθε στάδιο της διαδικασίας από την επιλογή των πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή και την αποθήκευση του τελικού προϊόντος, την προώθηση και διανομή του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και η ανάπτυξη και έγκριση νέων προϊόντων, υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους, εξασφαλίζοντας την πληρότητα τήρησης των υψηλών προδιαγραφών που έχουμε θέσει.

Η Κleva δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς την απόδοση του Συστήματος Διασφάλισης

α) με την ετήσια ανασκόπηση της εφαρμογής του συστήματος από όλες τις  Διευθύνσεις όπου εκεί αξιολογούνται οι στόχοι και οι αποδόσεις του προηγούμενου έτους και εγκρίνεται από τη Διοίκηση η στοχοθεσία του νέου έτους και
β) με την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εσωτερικών επιθεωρήσεων σε όλα τα  τμήματα όπου γίνεται έλεγχος της οργάνωσης του τρόπου λειτουργίας των τμημάτων και  λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την διαρκή βελτίωση της απόδοσης τους.


Εισαγωγή | Προγράμματα Επιθεώρησης | Ποιοτικός Έλεγχος / QC
 

Αναζήτηση

Εγγραφή μελώνfarmako loading...
Τελευταία Νέα Εμπορικά σημεία Kleva Worldwide
KLEVA: Δυναμική στροφή αποκλειστικά στον παραγωγικό τομέα

Η φαρμακοβιομηχανία KLEVA με περισσότερο από 38 χρόνια πορείας & προσφοράς στο ελληνικό γενόσημο φάρμακο, στρέφει το επιχειρηματικό της ενδιαφέρον αποκλειστικά πλέον, στην παραγωγή σκευασμάτων...

smallmap loading...
Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα
© Kleva 2009 All rights reserved. Αρχική Σελίδα| Εισαγωγή | Μήνυμα Προέδρου | Τελευταία Νέα - Ανακοινώσεις | Δημοσιεύσεις - Άρθρα - Συνεντεύξεις | Διασφάλιση Ποιότητας / QA | Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) | Διεύθυνση Παραγωγής | Η Ιστορία μας | Προγράμματα Επιθεώρησης | Φόρμα Εγγραφής Μελών | Newsletter | Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΒD) | Η Στρατηγική μας | Ποιοτικός Έλεγχος / QC | Χορηγίες | Διεύθυνση Διαρρυθμιστικών Σχέσεων (RA) | Επικοινωνία | Διεύθυνση Φαρμακοεπαγρύπνησης | Οι Εγκαταστάσεις μας | Ισολογισμοί | Επικοινωνία