Διασφάλιση Ποιότητας / QA Ποιοτικός Έλεγχος / QC Παραγωγή
Ποιότητα - Ποιοτικός Έλεγχος / QC

Με τον όρο Ποιότητα εννοούμε γενικά την πληρότητα των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ώστε να ικανοποιεί σταθερές ανάγκες, ενώ με τον όρο Ποιοτικό Έλεγχο/QC εννοούμε τις ενέργειες που γίνονται για να επιτύχουμε, υποστηρίξουμε και βελτιώσουμε την Ποιότητα. Ποιοτικός Έλεγχος περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές, τον σχεδιασμό, την παραγωγή, εγκατάσταση, λειτουργία και ανασκόπηση του «προϊόντος» εν γένει.

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της ποιότητας στα φαρμακευτικά προϊόντα, η Kleva έχει κάνει μέσα στην τελευταία δεκαετία, σημαντικές επενδύσεις, ώστε σήμερα να διαθέτει ένα σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, αναλυτικό και μικροβιολογικό.

Τα εργαστήρια είναι στελεχωμένα με επιστήμονες και ειδικά εκπαιδευμένους αναλυτές, των οποίων η εκπαίδευση διαρκώς εμπλουτίζεται μέσω σεμιναρίων. Το QC διενεργεί ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και ελέγχους σταθερότητας των προϊόντων καθ' όλη την διάρκεια ζωής τους.


Εισαγωγή | Διασφάλιση Ποιότητας / QA | Προγράμματα Επιθεώρησης
 

Αναζήτηση

Εγγραφή μελώνfarmako loading...
Τελευταία Νέα Εμπορικά σημεία Kleva Worldwide
KLEVA: Δυναμική στροφή αποκλειστικά στον παραγωγικό τομέα

Η φαρμακοβιομηχανία KLEVA με περισσότερο από 38 χρόνια πορείας & προσφοράς στο ελληνικό γενόσημο φάρμακο, στρέφει το επιχειρηματικό της ενδιαφέρον αποκλειστικά πλέον, στην παραγωγή σκευασμάτων...

smallmap loading...
Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα
© Kleva 2009 All rights reserved. Αρχική Σελίδα| Εισαγωγή | Μήνυμα Προέδρου | Τελευταία Νέα - Ανακοινώσεις | Δημοσιεύσεις - Άρθρα - Συνεντεύξεις | Διασφάλιση Ποιότητας / QA | Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) | Διεύθυνση Παραγωγής | Η Ιστορία μας | Προγράμματα Επιθεώρησης | Φόρμα Εγγραφής Μελών | Newsletter | Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΒD) | Η Στρατηγική μας | Ποιοτικός Έλεγχος / QC | Χορηγίες | Διεύθυνση Διαρρυθμιστικών Σχέσεων (RA) | Επικοινωνία | Διεύθυνση Φαρμακοεπαγρύπνησης | Οι Εγκαταστάσεις μας | Ισολογισμοί | Επικοινωνία