Διασφάλιση Ποιότητας / QA Ποιοτικός Έλεγχος / QC Παραγωγή
Ποιότητα - Προγράμματα Επιθεώρησης

Οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται μέσα από την εταιρία έχουν γενικά σκοπό την διαρκή βελτίωση και εφαρμόζονται σε όλους του τομείς, δραστηριότητες, λειτουργίες και οτιδήποτε επηρεάζει την ποιότητα. Οι εσωτερικοί επιθεωρητές είναι άτομα εκπαιδευμένα, άριστοι γνώστες του αντικειμένου που επιθεωρείται και ανεξάρτητοι από τα επιθεωρούμενα τμήματα.
Προέρχονται από το τμήμα QA και σε επιθεωρήσεις τμημάτων σχετικών με την παραγωγή φαρμάκου  και από τα τμήματα QC, R&D και Production.

Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα η Kleva επιθεωρείται και επαναπιστοποιείται, σε ότι αφορά την Διασφάλιση Ποιότητας, από την ΤUV-Αυστρίας
Η Kleva επιθεωρείται ετησίως, σε ότι αφορά την λειτουργία του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, βάσει των κανόνων του προτύπου ISO 9001/2000 και επαναπιστοποιείται ανά τριετία ώστε να προσαρμόζεται συνεχώς με τις αναθεωρήσεις του προτύπου από την ΤUV-Αυστρίας.


Εισαγωγή | Διασφάλιση Ποιότητας / QA | Ποιοτικός Έλεγχος / QC
 

Αναζήτηση

Εγγραφή μελώνfarmako loading...
Τελευταία Νέα Εμπορικά σημεία Kleva Worldwide
KLEVA: Δυναμική στροφή αποκλειστικά στον παραγωγικό τομέα

Η φαρμακοβιομηχανία KLEVA με περισσότερο από 38 χρόνια πορείας & προσφοράς στο ελληνικό γενόσημο φάρμακο, στρέφει το επιχειρηματικό της ενδιαφέρον αποκλειστικά πλέον, στην παραγωγή σκευασμάτων...

smallmap loading...
Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα
© Kleva 2009 All rights reserved. Αρχική Σελίδα| Εισαγωγή | Μήνυμα Προέδρου | Τελευταία Νέα - Ανακοινώσεις | Δημοσιεύσεις - Άρθρα - Συνεντεύξεις | Διασφάλιση Ποιότητας / QA | Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) | Διεύθυνση Παραγωγής | Η Ιστορία μας | Προγράμματα Επιθεώρησης | Φόρμα Εγγραφής Μελών | Newsletter | Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΒD) | Η Στρατηγική μας | Ποιοτικός Έλεγχος / QC | Χορηγίες | Διεύθυνση Διαρρυθμιστικών Σχέσεων (RA) | Επικοινωνία | Διεύθυνση Φαρμακοεπαγρύπνησης | Οι Εγκαταστάσεις μας | Ισολογισμοί | Επικοινωνία