Διασφάλιση Ποιότητας / QA Ποιοτικός Έλεγχος / QC Παραγωγή
Δραστηριότητες - Διεύθυνση Διαρρυθμιστικών Σχέσεων (RA)

Η φύση της εργασίας της Διεύθυνσης Διαρρυθμιστικών Σχέσεων της Kleva εκτείνεται σε πολλά πεδία. Κύρια δραστηριότητα είναι η λεπτομερή εξέταση όλων των τεχνικών δεδομένων που του δίδονται από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, η κλινική ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των σχετικών προϊόντων, η επαλήθευση αυτών των δεδομένων, και η σύνταξη των απαιτούμενων φακέλων,  ώστε να αιτείται και να γίνεται εφικτή η έγκριση αδείας κυκλοφορίας των προϊόντων που αναπτύσσονται στην ελληνική και διεθνή αγορά. Λόγω των παραπάνω, η Διεύθυνση RA εργάζεται πάντα βάσει προδιαγραφών και νομοθεσίας που διέπουν την έγκριση φαρμάκων σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Συμμόρφωση με αυτές τις προδιαγραφές εξασφαλίζεται μέσω της συνεχούς ενημέρωσης των συνεργατών μας με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις.

Το προσωπικό της Διεύθυνσης Διαρρυθμιστικών Σχέσεων πέρα από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι πάντα ενημερωμένο και για νομοθεσίες εγκρίσεων σε χώρες, στις οποίες η Kleva εξάγει τα προϊόντα της.

Στόχος του Τμήματος Διαρρυθμιστικών Σχέσεων  είναι να εξασφαλίζει την καταλληλότητα όλων των φακέλων έγκρισης των προϊόντων της εταιρίας, σε οποιαδήποτε χώρα. Το τμήμα διασφαλίζει τη δυνατότητα στην εταιρία να προχωρά σε συνεργασίες ανταλλαγής know-how με διακεκριμένους φαρμακευτικούς οίκους generic προϊόντων της Ευρώπης και παράλληλα να εγκρίνει και να κυκλοφορεί τα προϊόντα της σε χώρες ανά τον κόσμο.


Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) | Διεύθυνση Παραγωγής | Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΒD) | Διεύθυνση Φαρμακοεπαγρύπνησης
 

Αναζήτηση

Εγγραφή μελών



farmako loading...
Τελευταία Νέα Εμπορικά σημεία Kleva Worldwide
KLEVA: Δυναμική στροφή αποκλειστικά στον παραγωγικό τομέα

Η φαρμακοβιομηχανία KLEVA με περισσότερο από 38 χρόνια πορείας & προσφοράς στο ελληνικό γενόσημο φάρμακο, στρέφει το επιχειρηματικό της ενδιαφέρον αποκλειστικά πλέον, στην παραγωγή σκευασμάτων...

smallmap loading...
Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα
© Kleva 2009 All rights reserved. Αρχική Σελίδα| Εισαγωγή | Μήνυμα Προέδρου | Τελευταία Νέα - Ανακοινώσεις | Δημοσιεύσεις - Άρθρα - Συνεντεύξεις | Διασφάλιση Ποιότητας / QA | Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) | Διεύθυνση Παραγωγής | Η Ιστορία μας | Προγράμματα Επιθεώρησης | Φόρμα Εγγραφής Μελών | Newsletter | Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΒD) | Η Στρατηγική μας | Ποιοτικός Έλεγχος / QC | Χορηγίες | Διεύθυνση Διαρρυθμιστικών Σχέσεων (RA) | Επικοινωνία | Διεύθυνση Φαρμακοεπαγρύπνησης | Οι Εγκαταστάσεις μας | Ισολογισμοί | Επικοινωνία