Διασφάλιση Ποιότητας / QA Ποιοτικός Έλεγχος / QC Παραγωγή
Δραστηριότητες - Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)

Η εταιρία Kleva έχει οργανώσει ισχυρή ερευνητική ομάδα για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και έλεγχο φαρμακευτικών προϊόντων, την διερεύνηση και αξιολόγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και διεξαγωγή κλινικών μελετών. Όλες οι δραστηριότητες  είναι εναρμονισμένες με GMP/GLP Αρχές και Οδηγίες.

Επιπλέον, σκοπός της εταιρίας είναι να εστιάσει σε πρωτοποριακές τεχνολογίες για την χορήγηση δυσδιάλυτων φαρμακευτικών ουσιών και την βελτιστοποίηση των αντιστοίχων φαρμακοτεχνικών μορφών.


Διεύθυνση Παραγωγής | Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΒD) | Διεύθυνση Διαρρυθμιστικών Σχέσεων (RA) | Διεύθυνση Φαρμακοεπαγρύπνησης
 

Αναζήτηση

Εγγραφή μελώνfarmako loading...
Τελευταία Νέα Εμπορικά σημεία Kleva Worldwide
KLEVA: Δυναμική στροφή αποκλειστικά στον παραγωγικό τομέα

Η φαρμακοβιομηχανία KLEVA με περισσότερο από 38 χρόνια πορείας & προσφοράς στο ελληνικό γενόσημο φάρμακο, στρέφει το επιχειρηματικό της ενδιαφέρον αποκλειστικά πλέον, στην παραγωγή σκευασμάτων...

smallmap loading...
Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα
© Kleva 2009 All rights reserved. Αρχική Σελίδα| Εισαγωγή | Μήνυμα Προέδρου | Τελευταία Νέα - Ανακοινώσεις | Δημοσιεύσεις - Άρθρα - Συνεντεύξεις | Διασφάλιση Ποιότητας / QA | Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) | Διεύθυνση Παραγωγής | Η Ιστορία μας | Προγράμματα Επιθεώρησης | Φόρμα Εγγραφής Μελών | Newsletter | Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (ΒD) | Η Στρατηγική μας | Ποιοτικός Έλεγχος / QC | Χορηγίες | Διεύθυνση Διαρρυθμιστικών Σχέσεων (RA) | Επικοινωνία | Διεύθυνση Φαρμακοεπαγρύπνησης | Οι Εγκαταστάσεις μας | Ισολογισμοί | Επικοινωνία