Το εγκεκριμενο επιχειρηματικο σχεδιο
The approved subsidised Business Plan